تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی MT


تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی MT

یکی از متد های بازرسی جوش تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی MT می باشد. پودر مغناطیسی یک روش برای تشخیص نقص / عیوب در سطح یک جسم است. این روش تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی MT روش بسیار خوبی برای تشخیص ترک و ناپیوستگی در سطوخ خشن است. محدودیت این روش تست جوش این است که در مواد غیر مغناطیسی قابل پیاده سازی نیست و در این نوع مواد بهتر است از روش تست غیر مخرب مایعات نافذ PT استفاده شود.

متد های تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی

متد های تست غیر مخرب NDT با تکیه بر استفاده از تابش الکترومغناطیسی، صدا و خواص ذاتی مواد نمونه را بررسی می کنند. در روش های تست غیر مخرب جوش از دستگاه ها و میکروسکوپ ها برای بررسی جرئیات سطوح خارجی استفاده می کنند البته برای انجام آزمون های متالوگرافی، میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی باید تمیز کاری های قبلی سطوح را انجام داد و سطح صاف و شفاف باشد.

جهت بازرسی جوش عمقی یک نمونه می توان از روش تست غیر مخرب تشعشعات نافذ مانند اشعه ایکس، نوترون ها و امواج تراهرتز صورت می گیرد. امواج صوتی در تست اولتراسونیک استفاده می شود. یکی دیگر از متد های تست غیر مخرب تست مایعات نافذ PT می باشد که با استفاده از رنگ فلورسنت یا غیر فلورسنت، در مایعات برای مواد غیر مغناطیسی مانند فلزات کابرد دارد.

تجهیزات تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی MT

ماشین MPI افقی مرطوب، شایع ترین دستگاه بازرسی انبوه به روش تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی MT می باشد. این دستگاه دارای یک سر و دم استوک در بخشی که قطعه برای مغناطیسه شدن قرار می گیرد می باشد. در بین سر و دم دستگاه یک سیم پیچ القایی استفاده شده که برای تغییر جهت میدان مغناطیسی ۹۰ درجه استفاده می شود. در تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی MT دستگاه ها برای کاربرد خاص ساخته می شوند.

دستگاه افقی تست ذرات مغناطیسی MT

دستگاه افقی تست ذرات مغناطیسی MT

یوک مغناطیسی یک دستگاه دستی است که باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی بین دو قطب می شود. البته برنامه های کاربردی مشترکی برای استفاده در فضای باز، مکان از راه دور، و بازرسی جوش وجود دارند. انجام تست غیر مخرب ذرات مغناطیسی MT در مقیاس بزرگ با استفاده از یوک دستی می تواند وقت گیر باشد. برای بازرسی مناسب یوک باید برای تشخیص ناپیوستگی هر منطقه بازرسی یوک به صورت افقی و عمودی ۹۰ درجه چرخانده شود. در بازرسی جوش ذرات مغناطیسی می توان از پودرهای خشک مغناطیسی، پودر مرطوب، یا ذرات معلق در هوا برای تشخیص عیوب استفاده کرد.

یوک دستی تست MT

یوک دستی تست MT

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 6 =