شکایات و انتقادات


فرم نظر سنجی

احترامـاً ، خواهشمند است با پاسخگـويي دقيق به سـؤالات زيـر مارا در امـر بهبود كيفيـت خدمات يــاري رسانيـد.
نکته: پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد.

شرکت نیک بینش کارن به منظور ارتقاء سطح کیفی خود از پیشنهادات و انتقادات سازنده مشتریان استقبال می کند.

ثبت شکایات انتقادات پیشنهادات