قوانین و مقررات


attention بند ۱ : محل فعالیت شرکت نیک بینش کارن در ایران می باشد و تابع قوانین پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران است.

attention بند ۲ : شرکت نیک بینش کارن حق خود می داند جهت کنترل صحت هرگونه تراکنش مشکوک، از پذیرنده یا مشتری وی (پرداخت کننده وجه) مدارک شناسایی و هویتی لازم مانند کارت ملی، شناسنامه، تصویرعابربانک و … را مطالبه نماید. در صورت عدم همکاری مبلغ واریزی را تا زمان تعیین تکلیف بلوکه نموده یا به حساب پرداخت کننده وجه برگشت بزند.

attention بند ۳ : مشتری باید شماره پیگیری تراکنش را نزد خود تا پایان انجام خدمات نگه داری نماید.

فرآیند درخواست تا صدور