بازرسی جوش مایع نافذ PT


تست مایعات نافذ PT

تست مایعات نافذ Pt
شرکت تست و بازرسی نیک بینش کارن تست مایعات نافذ PT را به منظور مشخص شدن عیوب جوش با یک مایع رنگی و یا ماده فلورسنت انجام می دهد. البته بازرسی جوش به روش مایعات نافذ تنها خدمت این شرکت با سابفه نمی باشد. شرکت نیک بینش کارن با 12 سال سابقه فعالیت پویا در زمینه ی بازرسی جوش، تست ... ادامه مطلب

تست غیر مخرب PT

تست غیر مخرب PT
یکی از آزمون های پر استفاده برای شناسایی ناپیوستگی سطحی در مواد فلزی و غیر فلزی و مواد غیر متخلخل تست غیر مخرب PT یا بازرسی مایع نافذ (Liquid Penetrant Testing (PT)) می باشد. روش انجام بازرسی جوش PT بسیار ساده می باشد ولی در عین حال نیاز به دقت در فرآیند انجام و زمان سنجی لازمه توسط کارشناس تست غیر ... ادامه مطلب

تست جوش PT

تست جوش PT
روش تست غیر مخرب مایع نافذ یا تست جوش PT بر اساس توانایی نفوذ برخی از مایعات در گسست مواد جامد از قبیل ترک، شکاف، منافذ تا زمانی که به وسیله اسپری ظهور برای بررسی نمایان شود می باشد. در بازرسی مایع نافذ PT با استفاده از خاصیت مویینگی و نه جاذبه مایع به درون عیوب جوش فرو می رود. ... ادامه مطلب

بازرسی جوش با مایع نافذ PT

بازرسی جوش با مایع نافذ PT
بازرسی جوش با مایع نافذ PT یکی از روش های ساده و پر کاربرد در تشخیص ترک های ریز سطحی، شناسایی ناپیوستگی و نقص باز نزدیک به سطح در قطعات فلزی و جوش کاری شده می باشد. بازرسی جوش با مایع نافذ PT برای ترک های سطحی که با چشم دیده نمی شوند استفاده می شود. این روش یکی از ... ادامه مطلب