بازرسی چشمی جوش vt


بازرسی چشمی جوش VT

بازرسی چشمی جوش VT
تست ویژوال (VT) یا همان بازرسی چشمی جوش vt از ابتدایی ترین، کم هزینه ترین و ساده ترین روش های بازرسی جوش می باشد که البته به علت ماهیت پیشگیرانه بودن بسیار موثر و کاربردی در کیفیت جوشکاری د رسازه ها و دستگا هها می باشد. شاید بازرسی چشمی جوش  به نظر آسان بیاید اما بازرس جوش که تست وبژوال ... ادامه مطلب