بازرسی چشمی جوش


بازرسی جوش چشمی VT

بازرسی جوش چشمی Vt
بازرسی ویژوال (VT)  یا بازرسی بصری در بازرسی جوش به این معنی است که بازرس سطوح اتصالات جوش داده شده، اجزای ماشینکاری شده یا انواع مختلفی را طبق نیاز و خواسته های مشتری بررسی می کند. بازرسی جوش چشمی Vt با روش های خاص و معیارهای پذیرش انجام می شود. اغلب روش های بازرسی بصری به تنهایی کافی نیست و یکی ... ادامه مطلب