تست مایعات نافذ PT


تست مایعات نافذ PT

تست مایعات نافذ Pt
شرکت تست و بازرسی نیک بینش کارن تست مایعات نافذ PT را به منظور مشخص شدن عیوب جوش با یک مایع رنگی و یا ماده فلورسنت انجام می دهد. البته بازرسی جوش به روش مایعات نافذ تنها خدمت این شرکت با سابفه نمی باشد. شرکت نیک بینش کارن با 12 سال سابقه فعالیت پویا در زمینه ی بازرسی جوش، تست ... ادامه مطلب